ติดต่อ-สอบถาม

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด  (ฝ่ายวิชาการ และพัฒนา)
ที่อยู่ : 40 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพ 10240
โทรศัพท์ 02-373-0020-1 โทรสาร 02-373-0022 E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     1. คุณเครือวัลย์  ชลนัย  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน  เบอร์ต่อภายใน 333

     1. คุณณัฐฐภักค์  ผู้ปรารถนาสิทธิ์  ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ และพัฒนา   เบอร์ต่อภายใน 306

     2. คุณกรรณิกา   เขียวโมรา  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิชาการและพัฒนา   เบอร์ต่อภายใน 308
     3. คุณจันทร์จิฬา  นวลศรี  หัวหน้างานฝึกอบรม   เบอร์ต่อภายใน 307
     4. คุณบสพร  ศรีสว่าง  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม  เบอร์ต่อภายใน  309

     5. คุณปานรวี  ศรีนอก  เจ้าหน้าที่งานสตรีและเยาวชน  เบอร์ต่อภายใน 309

 

 cc6 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคเหนือ
ที่อยู่ : 161 หมู่ 2 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ 053-390-893 โทรสาร 053-399-172
 cc4 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่อยู่ : 7 หมู่ 11 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-210-763 ,081-717-4599 โทรสาร 043-210-764
 center ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคกลาง
ที่อยู่ : 40 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพ 10240
โทรศัพท์ 02-373-0020-1 ต่อ 403,407,408 โทรสาร 02-373-1778
 cc2 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคตะวันออก
ที่อยู่ : 2/2 ถ.เทศบาลสาย 9 อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110
โทรศัพท์ 039-441-941, 039-443-151 โทรสาร 039-441-941
 cc5 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาจังหวัดเพชรบุรี
ที่อยู่ : 146/33 หมู่ 6 ถ.เพชรเกษม ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-415-617 โทรสาร 032-415-842
 cc3 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคใต้
ที่อยู่ : 115 หมู่ 5 ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ 077-351-382-3 โทรสาร 077-351-382