ข่าวประชาสัมพันธ์

Written on 20/10/2558, 09:23 by kannika
2015-10-20-02-23-17โครงการอบรมหลักสูตร “การสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนางานอย่างมืออาชีพ” จัดขึ้นระว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม...
Written on 25/09/2558, 10:06 by kannika
2015-09-25-03-06-38โครงการอบรม หลักสูตร ผู้จัดการขั้นสูง ณ สถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ระหว่างวันที 19-21 ตุลาคม  และ 6-8 พฤศจิกายน...
Written on 05/09/2558, 11:42 by kannika
microsoft-excel-advancedโครงการฝึกอบรม “Microsoft Excel Advanced” เคล็ดลับ เพื่อการประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม...
Written on 09/07/2558, 11:22 by kannika
development-educatorโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นวิทยากรขั้นสูง (Development educator) ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2558 ณ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย...
Written on 07/07/2558, 14:59 by kannika
2015-07-07-07-59-51โครงการอบรม หลักสูตร การอ่านงบการเงินและคิดวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี สำหรับผู้บริหารอย่างมืออาชีพ จัดระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2558 ณ...

ติดต่อสอบถามได้ที่ : ฝายวิชาการและพัฒนา ช.ส.ค. โทร. 023730020-1 ต่อ 307,308,309  E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.